องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]183
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]182
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]205
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]182
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]187
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]191
7 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]187
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]188
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]188
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]202
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]201
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]186
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]186
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]187
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]186
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]185
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]183
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]186
19 รานงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]187
20 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ [ 2 มิ.ย. 2563 ]200
 
หน้า 1|2|3