องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจาก อบต.ทัพเสด็จ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]161
3 หน้าปก [ 20 พ.ย. 2563 ]161
4 ผลสรุปจากผู้บริหาร [ 20 พ.ย. 2563 ]159
5 สารบัญ [ 20 พ.ย. 2563 ]159
6 บทที่ 1 [ 20 พ.ย. 2563 ]160
7 บทที่ 2 [ 20 พ.ย. 2563 ]160
8 บทที่ 3 [ 20 พ.ย. 2563 ]160
9 บทที่ 4 [ 20 พ.ย. 2563 ]164
10 บทที่ 5 [ 20 พ.ย. 2563 ]159
11 บรรณานุกรม [ 20 พ.ย. 2563 ]168
12 แบบสอบถาม [ 20 พ.ย. 2563 ]172
13 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษีท้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]160
14 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]158
15 รายงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2562 ]159