องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจาก อบต.ทัพเสด็จ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]184
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประจำปี 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]191
3 หน้าปก [ 20 พ.ย. 2563 ]185
4 ผลสรุปจากผู้บริหาร [ 20 พ.ย. 2563 ]181
5 สารบัญ [ 20 พ.ย. 2563 ]185
6 บทที่ 1 [ 20 พ.ย. 2563 ]185
7 บทที่ 2 [ 20 พ.ย. 2563 ]183
8 บทที่ 3 [ 20 พ.ย. 2563 ]184
9 บทที่ 4 [ 20 พ.ย. 2563 ]199
10 บทที่ 5 [ 20 พ.ย. 2563 ]182
11 บรรณานุกรม [ 20 พ.ย. 2563 ]201
12 แบบสอบถาม [ 20 พ.ย. 2563 ]196
13 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการชำระภาษีท้อง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2563 ]185
14 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]183
15 รายงานสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2561 [ 2 พ.ค. 2562 ]186