องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 27 ต.ค. 2564 ]187
2 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 บ้านแสง์ [ 27 ต.ค. 2564 ]187
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ [ 27 ต.ค. 2564 ]185
4 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 27 ต.ค. 2564 ]205
5 จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา [ 27 ต.ค. 2564 ]184
6 จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำหนองเพิก หมู่ที่5 บ้านโคกทหาร [ 27 ต.ค. 2564 ]187
7 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก [ 27 ต.ค. 2564 ]187
8 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ 4 บ้านโคกแจง [ 27 ต.ค. 2564 ]188
9 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2บ้านแสง์ [ 27 ต.ค. 2564 ]200
10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดำ [ 27 ต.ค. 2564 ]185
11 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง [ 27 ต.ค. 2564 ]189
12 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา [ 27 ต.ค. 2564 ]184
13 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 9บ้านร่มไทร [ 27 ต.ค. 2564 ]200
14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก [ 27 ต.ค. 2564 ]185
15 จ้างเหมาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อ บ้านคลองแผง หมู่ที่ 10 [ 27 ต.ค. 2564 ]185
16 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายหมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี [ 27 ต.ค. 2564 ]208
17 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองน้ำใส [ 27 ต.ค. 2564 ]185
18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ [ 27 ต.ค. 2564 ]185
19 โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง [ 16 มี.ค. 2563 ]184
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านโคกทหาร [ 26 ก.พ. 2563 ]184
 
หน้า 1|2|3|4|5