องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
จดหมายข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]186
2 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]188
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) [ 10 มิ.ย. 2564 ]189
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 10 ต.ค. 2563 ]188
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]188
6 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]189
7 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]189
8 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]187
9 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2560 ]202
10 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]187
11 กองคลังประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559 [ 13 ม.ค. 2559 ]193