องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]189
2 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 มี.ค. 2564 ]188
3 รายงานผลแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]187
4 รายงานการตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจำปี2563 [ 27 ม.ค. 2564 ]185
5 รายงานผลแสดงการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]182
6 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]186
7 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]186
8 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]187
9 งบแสดงสถานะทางการเงินปี พ.ศ.2562 [ 17 ก.พ. 2563 ]182