องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]16
2 รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]158
3 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]155
4 รายงานการประชุม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]158
5 รายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]157
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 มี.ค. 2564 ]161
7 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]157
8 รางานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]163
9 รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]157
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติของค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]158
11 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]158
12 รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]158
13 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]157
14 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]158
15 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]158
16 รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 6 ก.พ. 2563 ]157
17 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]155
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-62 วันที่ 15 ส.ค.62 [ 24 ก.ย. 2562 ]158
19 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]158
20 รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]158
 
หน้า 1|2