องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566


วันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด “ ทัพไทยเกมส์ ” ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับ ๕ หน่วยงาน ณ เทศบาลตำบลตาพระยา โดยมี นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขัน

2023-01-24
2023-01-16
2022-12-07
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-17
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26