องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วีนที่ 14  มกราคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมชุดการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)จำนวน 1 ชุด  และซุ้มกิจกรรมต่างๆ 
#องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จขอขอบคุณสำหรับอุปกรณ์กีฬาขนมและผลไม้จากผู้สนับสนุนให้กับงานวันเด็ก 🙏🙏

2023-01-24
2023-01-16
2022-12-07
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-17
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26