องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพเสด็จ โรงเรียน และประชาชนในหมู่บ้านตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดมะกอกบ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-17
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-15
2022-08-26
2022-08-15