องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพเสด็จ โรงเรียน และประชาชนในหมู่บ้านตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดมะกอกบ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

2023-04-25
2023-04-10
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-20
2023-02-15
2023-02-01
2023-01-24
2023-01-16
2022-12-07