องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


องค์การบริหหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่  28 กรกฎาคม  2565  โดยกำหนดจัดพิธีและกิจกรรม ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น.  ณ วัดตาพระยา

2. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เวลา 09.00 น.  ณ ศาลเจ้าพ่อปลัดสนเทศบาลตำบลตาพระยา

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เวลา 18.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอตาพระยา

2022-09-30
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-15
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-18
2022-04-26