องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2565
   

  องค์การบิหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน...
   

นายกองค์การบิหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร และข้าราชการพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ...

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "...
   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร  และข้าราชการพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทั...

  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 25...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กถล.) ประจำปี 2565

ณ...


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้