องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว: www.tapsadet.go.th
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดกิจกรรมประเพณีวัน...
   

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายกองค์การบริหารส่วนทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ร่วมกับกำนัน ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแ...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในองค์กา...

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในองค์กา...

  กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้า...
   

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แ...


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้